ارزیابی فن آوری های بهینه سازی تولید، تبدیل و مصرف انرژی با ملاحظات محیط زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

2 استاد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

3 استادیار، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

مصرف انرژی به طور مستقیم سبب افزایش آلاینده های محیط زیستی می شود که علاوه بر گرمایش زمین و آثار گلخانه ای، هزینه های اجتماعی فراوانی را به دولت ها و جوامع تحمیل می نماید. بنابراین، تمامی کشورهای صنعتی در برنامه های توسعه ای خود، حفاظت از محیط زیست را در کنار بهبود کارایی انرژی و بهره وری اقتصادی به عنوان ضلع سوم توسعه پایدار عنوان نموده و این موضوع را به خصوص پس از عقد پیمان کیوتو به شکلی مدون در چارچوب برنامه های مصرف انرژی خود تعریف کرده اند. بالابودن شدت انرژی و پتانسیل های بالای صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف تولید و مصرف انرژی در کشور از یک سو و تعاملات، تسهیلات و اجبارهای داخلی و بین المللی از سوی دیگر، شرایطی را ایجاد نموده است که باید با ساماندهی مناسب و تدوین برنامه ای جامع، بیشترین منافع را برای کشور به دست آورد تا علاوه بر نفع اقتصادی و اجتماعی، حرکت جامعه در مسیر توسعه پایدار تضمین شود. جهت مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در کشور، بازده پایین فناوری های تولید و تبدیل حامل های انرژی و فرهنگ غیرصحیح مصرف انرژی باید اصلاح شود. در مقاله حاضر، ابتدا مروری بر وضعیت تولید، تبدیل و مصرف انرژی و انتشار گازهای آلاینده در کشور انجام می شود. سپس، فناوری های انرژی در بخش تولید، تبدیل و مصرف انرژی بررسی شده و نیازهای انتقال فناوری در بخش انرژی کشور اولویت بندی می شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Assessment for Optimum Energy Production, Conversion and Consumption with Environmental Considerations

نویسندگان [English]

  • mohammadhasan panjeshahe 1
  • mohammad soltaneyah 2
  • nasem tahoune 3
چکیده [English]

Energy consumption directly increases the environmental pollutants, global warming, greenhouse gasses as well as the social costs. Therefore, all industrial countries have addressed the protection of environment along with improving energy efficiency and economic efficiency for sustainable development, especially after the Kyoto Protocol. Having identified extremely high energy intensities and high potential for energy savings in different sectors of energy production and consumption in our country and also the national and international facilities and forces, a comprehensive program must be prepared to ensure a sustainable development. In order to manage the energy supply and demands, low efficient technologies for energy production and conversion and irrational use of energy must be corrected. In present paper, a brief overview of energy production, conversion and consumption and GHG emissions in IRAN are given. Afterwards, the technology needs assessment for different sectors of energy is addressed and the hierarchy for setting priorities on technologies is determined.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy technology؛ Technology transfer
  • Environment؛ Technology needs assessment