تعلق مکانی، نگرش و رفتار محیط‌ زیستی گردشگران پارک‌های جنگلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به دلیل استفاده روزافزون مردم از مناطق تحت حفاظت مانند پارک‌های جنگلی، این دغدغه وجود دارد که آیا آن‌ها رفتار مناسبی با این مناطق دارند؟ برخی معتقدند متغیرهای روانشناختی مانند تعلق مکانی و نگرش محیط‌زیستی تا حد زیادی می‌تواند بر رفتار محیط‌زیستی گردشگران و استفاده‌کنندگان پارک‌های جنگلی تأثیرگذار باشد. مطالعه پیمایشی حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین این متغیرها بین گردشگران پارک‌های جنگلی استان گلستان انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند، با افزایش فاصله محل زندگی گردشگران با پارک‌های جنگلی، از میزان تعلق مکانی آنان نسبت به این پارک‌ها کاسته می‌شود و افراد مجرد نسبت به افراد متأهل، تعلق مکانی بیشتری به پارک‌های جنگلی دارند. این در حالی است که نه‌تنها بین تعلق مکانی و رفتار مناسب محیط‌زیستی گردشگران در پارک‌های جنگلی، همبستگی مثبت ومعنی‌دار وجود دارد، بلکه رابطه بین این دو متغیر یک رابطه علت و معلولی است. پژوهش حاضر، نشان داد: تعلق مکانی در مقایسه با نگرش‌ نسبت به محیط‌زیست، متغیر بهتری برای پیش‌بینی رفتارهای حامی محیط‌زیست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Place Attachment, Environmental Attitude and Behavior Among Visitors of Forest Parks

نویسنده [English]

  • ahmad abede
چکیده [English]

Increasing use of forest parks has been resulting in concerns of how people behave to these protected areas. Some believe that psychological factors like place attachment and environmental attitude have great influence on environmental behaviors. The aim of this research was to investigate relationships between mentioned factors among visitors of forest parks in Golestan province. Results showed that increasing distance between living place and forest parks decrease place attachment. Married people have more place attachment than single ones. Findings indicated that there was a positive and causal relationship between visitors’ place attachment and park- specific responsible environmental behaviors. Furthermore, this research showed that place attachment is better variable than environmental attitude to predict environmental behavior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place Attachment
  • environmental attitude
  • environmental behavior
  • Forest parks