تأملی بر عملکرد جامعۀ بین‌المللی در برابر تغییرات آب‌وهوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از مباحث محیط‌زیستی که موجب نگرانی جامعۀ بین‌المللی شده‌ ‌‌‌است، مساله تغییرات آب‌وهوایی است. افزایش تراکم گازهای گلخانه‌‌ای در هواسپهر که ناشی از مداخلۀ بشر در طبیعت است، به‌تدریج دمای کرۀ زمین را افزایش داده ‌است. عواقب مهیبی که تغییرات آب‌وهوایی به‌دنبال دارد، ضرورت اقدام برای مقابله با این پدیده را آشکار کرده است. از این‌رو، جامعۀ بین‌المللی کوشیده ‌است از رهگذر تصویب کنوانسیون کلیات در‌ زمینۀ تغییرات آب‌وهوایی، پروتکل کیوتو، برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های متعدد در برابر تغییرات آب‌وهوایی واکنش نشان دهد. در این مقاله، تلاش شده‌است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در دورة زمانی 2011- 1972، اقدام‌های حقوقی جامعة بین‌المللی در مورد موضوع تغییرات آب و هوایی، تشریح شود. بدین‌منظور، از اسناد حقوقی بین‌المللی مرتبط با محیط‌زیست به عنوان داده، استفاده شده‌است.
نتایج حکایت از آن دارد که اگرچه تلاش‌های حقوقی جامعۀ بین‌المللی در راستای مقابله با گرمایش جهانی درخور توجه و گسترده بوده ‌است، اما گام‌های عملی و مؤثرتری به ویژه از سوی کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی باید در این زمینه صورت پذیرد. به نظر می‌‌رسد، همکاری کشورهای توسعه‌یافتۀ صنعتی در زمینة تغییرات آب‌و‌هوایی، در حل این بحران، نقش به‌سزایی ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on International Society Practice Toward the Climate Change

نویسنده [English]

  • ali navare
چکیده [English]

One of the Environmental Issues that concerns the International Community is the problem of the Climate Change. Increases in greenhouse gases concentration in atmosphere resulting from human intervention in nature has increased Global temperature gradually. to combat against this phenomenon, the International Community has tried to ratify the United Nations Framework Convention on the Climate Change and the Kyoto Protocol and held several Conferences and Meetings in order to respond against the Climate Change. In this article I have tried to describe legal practices of the International Community regarding to the Climate Change by using the analytical – descriptive method for the time periods‌ 1972-2011. For this purpose I have used International legal instruments relating to the Environment, as data.
Results show that; although efforts of the International Community toward combat against Climate Change have been notable and widespread, it seems that more practical and effective steps must be taken especially by industrialized countries. It seems that cooperation of the industrialized countries have an important role in resolving of this crisis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse Gases
  • atmosphere
  • The climate change
  • Framework convention
  • Kyoto protocol