تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی- اجتماعی حوضه تحت تاثیر تالاب بین‌المللی هامون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی ، گروه مدیریت اکوسیستم‏های طبیعی، پژوهشکده‏ی تالاب بین‏المللی هامون، دانشگاه زابل

چکیده

این مطالعه، با هدف بررسی راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی حوضه‏ی تحت‌تاثیر تالاب بین‏المللی هامون به انجام رسید. ابتدا، وضعیت موجود منطقه از طریق مطالعات کتابخانه‏ای، پیمایش میدانی، تجزیه و تحلیل آماری شناسایی‌شد. سپس قوت‌ها و ضعف‌ها (عوامل داخلی) و فرصت‌ها و تهدیدها (عوامل خارجی) موثر بر محیط اقتصادی و اجتماعی، به روش دلفی شناسایی و ارزش‌یابی شدند. نتایج مطالعه نشان‏داد که مؤلفه‏ی جوان بودن جمعیت و بالا بودن نرخ تولد مهم‌ترین قوت، منفی بودن نرخ رشد اصلی‌ترین نقطه‌ی ضعف، وجود مراکز دانشگاهی بزرگ بهترین فرصت و قرارگیری در کریدور حمل و نقل مواد مخدر و قاچاق کالا بزرگ‌ترین تهدید برای محیط اجتماعی- فرهنگی منطقه می‌باشند. در مورد محیط اقتصادی، نقاط قوت و ضعف به ترتیب مستعد بودن خاک منطقه برای زراعت و خشک‌سالی‌های بلندمدت و عدم وجود منابع آب کافی و مهم‌ترین فرصت و تهدید به ترتیب نیروی کار جوان و آماده به‌کار و ضعف سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در سیستان می‏باشند. در ادامه، با تلفیق عوامل داخلی و خارجی راهبردهای رقابتی، محافظه‏کارانه، تهاجمی و تدافعی برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی ارایه ‌شد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از: توجه به نیازهای فرهنگی و اقتصادی منطقه‌ی سیستان در برنامه‏ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد و کالا از طریق آموزش و مدیریت مشارکتی، تدوین و اجرای برنامه‌های تامین آب برای کشاورزی و دامپروی، اعلام منطقه‌ به عنوان منطقه‌ی آزاد انرژی با راه‏اندازی و توسعه‏ی میدان‌ توربین‌های بادی و تمرکززدایی امکانات بهداشتی از شهرستان زابل، بازگشایی و رونق بازارچه‌های مرزی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Analysis of Socio- Economic Status in Affected Area of Hamoun International Wetland

نویسنده [English]

  • roghayeh karami
چکیده [English]

This study was performed in order to investigate socioeconomic status in affected areas of Hamoun international wetland. Firstly, the current status of region was studied by literature review, field survey and statistical analysis. Then strengths and weaknesses (internal factors) were identified as well as opportunities and threats (external factors) using Delphi Method. Results showed that the main social strengths and weaknesses are respectively young population and negative growth rate; also the significant social opportunities and threats are respectively existence of public universities and being in drug trade corridor. Furthermore, the main important economic S-W are respectively fertile soil for agricultural activities and long droughts, also the serious economic O-T are respectively young workforce and weak government economic policy in Sistan. Subsequently with integrating of internal and external factors ST, SO, WT and WO strategies were formulated which involve following important ones: to observe socioeconomic and cultural needs of Sistan in country policy making trends, to control drug and goods smuggling by education and participatory management, to provide water for agricultural activities, to announce Sistan as energy region by developing wind turbines, to decentralize health facilities from Zabol to other cities and to reopen the bored markets

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socioeconomic status
  • Strategic planning
  • SWOT
  • Sistan