برنامه مدیریت بهینه تفرجی، ابزاری جهت کاربرد مفهوم ظرفیت برد در مدیریت پایدار مناطق تفرجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 مدرس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

افزایش میزان استفاده تفرجی از مناطق طبیعی هم بر منابع محیط‌زیستی آن‌ها و هم بر کیفیت تجربه‌ای که از حضور در طبیعت به‌دست می‌آید، تأثیر می‌گذارد. تعیین این‌که چه میزان استفاده تفرجی از یک منطقه طبیعی قابل پذیرش است، براساس مفهوم ظرفیت برد مشخص می‌شود. تا کنون رویکردهای مختلفی در خصوص برآورد ظرفیت برد تفرجی ارایه شده‌اند که همه آن‌ها بر در نظر گرفتن نمایانه‌ها و استانداردهای ارزیابی برای کیفیت منابع محیط‌زیستی و تجربه بازدیدکننده، تأکید دارند. در این نوشتار، پس از ارایه مفهوم ظرفیت برد و مقایسه مدل‌های مختلفی که در زمینه ظرفیت برد تفرجی ارایه شده‌اند، رویکرد جدید برنامه مدیریت بهینه تفرجی و اجزای آن به‌عنوان چارچوبی کلی جهت استفاده در نواحی تفرجی معرفی می‌شود. این رویکرد، ضمن بهره‌گیری از نقاط قوت برنامه‌های موجود از جمله انجام ارزیابی نشانزدهای اکولوژیکی فرصت‌های تفرجی موجود یا مدنظر در منطقه و همچنین توجه به مراحل توالی اکولوژیکی اکوسیستم‌های کلیدی، برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی را جهت رسیدن به یک مدیریت پایدار در نواحی تفرجی، در قالب سه گام تبیین استراتژی مدیریت، تدوین برنامه مدیریتی و برآورد ظرفیت برد تفرجی ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recreational Optimized Management Plan, a Tool to apply Carrying Capacity Concept in Sustainable Management of Recreational Areas.

نویسندگان [English]

  • kamran shayesteh 1
  • majid makhdoum 2
  • ahmadreza yavari 3
  • morteza sharife 4
  • hamidreza jafari 3
1
2
3
4
چکیده [English]

Increasing recreational use of natural areas can harm both the environmental resources and the quality of the visitor experience. Determining how much recreational use can ultimately be accepted in a natural area is often addressed through the concept of carrying capacity. It is a useful concept for environmental and resource management and the interaction of human activities with the environment. Different approaches to recreational carrying capacity analysis, along with other techniques for evaluation of land resources have been developed and applied in different recreational regions all around the world, and all of them rely on formulation of indicators and standards of quality of environmental resources and the visitor experience. This paper explains the concept of carrying capacity, compares different approaches and models concerning recreational carrying capacity and then presents the Recreational Optimized Management Plan framework and its components to be used in natural areas of Iran, including a program of research designed to help to achieve a sustainable management in recreational areas. The Framework based on three steps: Defining Management Strategy, Management Plan and Carrying Capacity Estimation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recreational Carrying Capacity
  • Visitor experience
  • sustainable management