برآورد سطح زیر کشت محصول در استان قزوین با به کارگیری تصاویر چند زمانه IRS-LISS III

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه‏ریزی محیط‏ زیست

2 کارشناس ارشد سنجش از دور، سرپرست اداره توسعه کاربری و استانداردسازی، سازمان فضایی ایران

3 کارشناس ارشد سنجش از دور، سازمان فضایی ایران

چکیده

رشد فزاینده جمعیت و به تبع آن کمبود منابع در دسترس جهت رفع نیازهای اساسی انسان‏ها، لزوم مدیریت و برنامه‏ریزی صحیح فعالیت‏های کشاورزی در مقیاس محلی و منطقه‏ای را نمایان‏می‏سازد که دستیابی به آن، نیازمند کسب آگاهی از توزیع انواع محصولات کشاورزی و سطح زیر کشت آن‏ها می‏باشد. در طی سال‏ها، چگونگی برآورد سطح زیر کشت محصولات عمده نظیر گندم و جو، همواره مورد بحث کارشناسان بوده است. هدف از این تحقیق، برآورد سطح زیرکشت محصول گندم با به‏کارگیری فناوری سنجش از دور در استان قزوین می‏باشد. به‏دلیل وجود محصولات زراعی متنوع با زمان برداشت متفاوت در استان قزوین، لازم است از داده‏های چندزمانه ماهواره‏ای جهت تفکیک محصول استفاده کرد. در این مطالعه، اساس کار بر استفاده از تصاویر چند زمانه(1) ماهواره IRS و سنجنده LISSIII استوار است. جهت تفکیک محصول در این مطالعه، از تلفیق طبقه‏بندی نظارت شده و تصحیح بصری استفاده شده است. نمونه‏های تعلیمی(2) با پیمایش منطقه و به یاری سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) طی بازدیدهای زمینی انتخاب شده‏اند. از آنجا که در این مطالعه، برآورد مساحت اراضی زیرکشت محصول گندم در استان قزوین، با بهره‏گیری از فناوری سنجش ازدور و تصاویر چندزمانه ماهواره IRS، صورت گرفته، نتایج آن با آمارهای ارایه شده مربوط به سال زراعی مورد مطالعه 82- 81 توسط وزارت جهاد کشاورزی، مورد مقایسه قرار گرفته است که تفاوت یا کاهش 25 درصدی در برآورد مساحت زمین‏های تحت کشت گندم آبی و کاهش 14 درصدی در مساحت زمین‏های تحت کشت گندم دیم را نشان می‏دهد. با توجه به محاسبه خطای طبقه‏بندی موجود، از نتایج حاصل از برآورد سطح زیر کشت گندم در استان قزوین بر می‏آید که تجزیه و تحلیل داده‏های تکراری سنجنده‏های چند باندی، نتایج به نسبت قابل قبولی در این قبیل مطالعات دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crop Type Mapping in Qazvin by Using Multi- Temporal Satellite Images: IRSC-LISSIII DATA

نویسندگان [English]

  • nadiya abaszadeh 1
  • mohammadreza beheshtefar 2
  • mohammad morabi 3
1
2
3
چکیده [English]

In order to address global problems to food security, regional and national planners use multidisciplinary decision support systems for monitoring the agricultural production; Recent development in remote sensing and GIS techniques for land use evaluation can play an effective role in sustainable land use planning.
Crop type mapping is important for a number of reasons. Spatial information on distribution and extent of agricultural production is a significant aspect to generate spatial agricultural statistics. Crop type maps are created by national and local authorities and regional agricultural boards to prepare an inventory of what was grown in certain areas. This serves the purpose of predicting grain supplies, collecting crop production statistics, mapping soil productivity, assessment of crop damage due to draught. This study is based on the observation that there is a serious need to form accurate and timely information on crop area information particularly strategic crop as wheat at national level. Main objective in this research was to map wheat planting area which is the most dominant crop in Qazvin province.According to classification result of imagery taken on 5-May-2003 three different crops of wheat, barley and hay were classified as one class due to very similar spectral reflectance. Therefore the three dominant crops in the area (Wheat, barley, hay) were separated from other land uses. According to crop calendar of the study area most irrigated barley in the area are being  harvested within late June, so infra- red reflectance in the next images represent irrigated wheat and some hay.Wheat has been harvested in early August so infra-red reflectance in imagery of early August represent hay. Therefore harvested wheat area may be calculated from this image.This kind of information can play an important role in environmental researches and spatial planning studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop monitoring
  • multi- Temporal
  • Remote Sensing
  • Crop type mapping
  • IRS Satellite