ارزیابی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران در فاصله زمانی 2002، 2006 و 2008 میلادی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع‌طبیعی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران، ایران

چکیده

کاربری زمین همواره یکی از مهمترین عواملی بوده است که انسان از طریق آن محیط‌زیست خود را تحت تأثیر قرار داده است و از نظر تاریخی مهمترین تغییر کاربری اراضی که انسان انجام داده است، از میان بردن جنگل‌ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی و سکونتگاهها بوده است.
در این تحقیق، بررسی روند تغییرات پوشش اراضی منطقه حفاظت شده ارسباران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای مربوط به سه دوره زمانی از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است. مهمترین طبقات کاربری اراضی شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه رودخانه، باغ، نواحی مسکونی، زراعت آبی، زراعت دیم، اراضی فاقد پوشش گیاهی، مرتع و در نهایت اراضی جنگلی است. مساحت این طبقات در نقشه کاربری برای هر سال تعیین و مقایسه و بررسی شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد کاهش مساحتی که در وسعت اراضی جنگلی حساس منطقه ارسباران، با شتاب کمتری در بین سالهای 2002 تا 2006 (مدت 4 سال اول) قابل مشاهده است، در دوره 2006 تا 2008 بسیار روند تندشونده و چشمگیری را به خود گرفته است، به‌نحوی که در عرض دو سال، بیش از 10 درصد از پوشش‌های جنگلی منطقه ارسباران از میان رفته است و این روند بسیار نگران‌کننده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Trend of Changes in Land Cover of Arasbaran Protected Area Using Satellite Images of 2002, 2006 and 2008

نویسندگان [English]

  • lobat zebardast 1
  • hamidreza jafari 2
  • ziyaadin badehyan 3
  • maryam asheghmoala 4
چکیده [English]

Land use is one of the main factors by which man has affected his environment, and historically the most important land use change induced by human has been the destruction of forest areas and changing them into arable lands and settlements.
In this research, assessment of trend of changes in land cover of Arasbaran protected area is carried out by use of three time series of satellite images. The most important land cover classes distinguished in the area are river, orchards, settlements, farms, bare lands, rangelands and forests.
Findings show that the reduction of valuable forest areas of Arasbaran which is noticeable in the period of 2002 to 2006, grows with much higher speed in 2006 to 2008 in a way that in only two years, more than 10 percent of forest land cover has disappeared which this destruction trend is very considerable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land cover change
  • Remote Sensing
  • Trend assessment