ارایه الگوی مدیریت محیطزیستی کارخانههای تایرسازی به روش ششسیگما (مطالعه موردی: شرکت ایران یاسا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه محیطزیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در راستای دستیابی به اهداف مدیریت محیط‌‌‌زیست، در این مقاله سعی شده است، به کمک روش شش‌سیگما، الگوی مدیریت محیط‌زیستی برای کارخانه‌های تایرسازی ارایه شود. در این بررسی، شرکت ایران یاسا به‌عنوان نمونه مطالعاتی برگزیده شده است. برای دستیابی به هدف مورد نظر، فرایندهای تولید، انواع ضایعات و میزان آن‌ها، وضعیت موجود و محیط زیست تحت تأثیر کارخانه با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل مربوط به روش شش‌سیگما، DMAIC، اقدام به اجرای این روش شد. در این روش از نرم‌افزار MINITAB برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در فاز اول (تعریف) شناخت مشکل و تعیین هدف انجام می‌شود. در فاز دوم (اندازه‌گیری) با رسم نمودار پارتو خطایی که بیشترین احتمال بروز را دارد، با استفاده از حالات خارج از کنترل نمودار P، علل مهم بروز ضایعات و نمودار هیستوگرام درصد بروز ضایعات را مشخص کرده و سپس با استفاده از آزمون ANOVA و داده‌های منتج از مراحل قبل، عیب هوا مهم‌ترین نارسایی در نظر گرفته شد. از فاز سوم (تجزیه و تحلیل) به بعد، تمرکز برای به حداقل رسانیدن بروز این عیب و ارایه راه‌حل برای عدم بازگشت به حالت اولیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of Environmental Management System for Urban

نویسندگان [English]

  • ali jouzi
  • lile abdolahi
چکیده [English]

The purpose of this study falls into two main categories; First, to identify a variety of contaminants, including water pollution and accumulated trash in water reservoir collecting the surface water in Tehran (Saleh-Abad, 600000m3 Tank) in the neighborhood of Sizdah-Aban in Shahr-e-Rey; and Second, to design an Environmental Management System (EMS) to improve the performance of the reservoir and reduce the negative effects of reservoir. To identify the effects of reservoir performance, Check List and Matrix of Environmental Impact Assessment are used and then the EIA results helped classify the issues and design the goals and actual programs to decrease the negative environmental effects of Saleh-Abad reservoir. Finally, the EMS for continuous improvement in reservoir’s function and quality at the operating phase is introduced. Another set of results for this research is a modified EIA and EMS techniques to be applied in urban neighborhood scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Environmental Management System (EMS)
  • Environmental Impact Assessment (EIA)
  • Urban Neighborhoods
  • Continuous improvement