دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، بهمن 1392 
بررسی برخی از آثار محیط‌زیستی نبکای گونه کلیر Capparis decidua)) در منطقه جاسک

صفحه 131-138

ندا ایمان‌طلب؛ اصغر مصلح آرانی*؛ محمدرضا اختصاصی؛ حمیدرضا عظیم‌زاده؛ اصغر سپه‌وند


مدل‌سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان

صفحه 149-156

روح‌اله میرزایی؛ محمودرضا همامی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ حمیدرضا رضایی


اثر حاشیه بر جامعه پرندگان

صفحه 183-194

نسرین امینی تهرانی*؛ ، سید محمود عقیلی