برآورد ارزش اقتصادی آبشار مارگون در استان فارس از دیدگاه کارکرد تفرجگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

چکیده

آبشار مارگون به‌‌عنوان یکی از جاذبه‌های اکوتوریستی استان فارس، از مناطق مهم گردشگری ایران می‌باشد. بنابراین، مطالعه ارزش اکوتوریستی آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبود‌ها و توسعه گردشگری منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش، برآورد ارزش اکوتوریستی آبشار مارگون با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط می‌باشد. برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی کیفی لوجیت و روش دوگانه دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با 309 بازدید‌کننده از منطقه مذکور در سال 1390، جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که 78 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده از آبشار مذکور می‌باشند. همچنین متغیرهای سن، میزان لذت بردن، درآمد ماهیانه و قیمت پیشنهادی، اثر معنی‌داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 1/3611 ریال به‌عنوان مبلغ ورودیه و ارزش اکوتوریستی آبشار مارگون سالانه 000/835/072/3 ریال جهت استفاده تفرجی برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Economic Value of Margoon Waterfall in Fars Province Aspects of Recreational Function

نویسنده [English]

  • ahmad fatahi
چکیده [English]

Margoon waterfall as one of the ecotourism attractions in Fars province is an important tourism area in Iran. Therefore, the study of ecotourism value can be effective in prediction of needs of lacks and development of tourism. The aim of this study is to estimatie ecotourism value of Margoon waterfall using Contingent Valuation Model. For estimating effective factors on individual WTP, qualitative model of Logit and double bounded approach were used. Required data via questionnaire and interview with 309 visitors from the region were collected. The results showed that 78 percents of visitors are willing to pay a fee for using Margoon waterfall. Also age, interest rates, monthly income and Bid price have significant effect on probability of individual WTP. Average individual WTP is estimated 3611.1 ($1.2) Rials as admission fee and annual ecotourism value is estimated 3.072835 billion Rials ($ 1.2 milion) for recreational use.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism value
  • Contingent value
  • Logit Model
  • Margoon waterfall