ارزیابی پیامدهای اقتصادی- ‌محیط‌زیستی گرمایش جهانی با تاکید بر دستاوردهای اجرای پروتکل کیوتو در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

حفظ اکوسیستم‌های‌ کره زمین یکی از مباحثی است که در دهه‌های اخیر به دلیل وقوع رویدادها و بحران‌های محیط‌زیستی ناشی از فعالیت‌های صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار است. شکل‌گیری بیش از ده‌ها کنوانسیون و پروتکل در عرصه‌های مختلف محیط‌زیستی نیز اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. با توجه به این که اجرای کنوانسیون و به‌ویژه پروتکل آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بر همه کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال ‌توسعه با اقتصادِ ضعیف و آسیب‌پذیر دارد؛ بر این اساس در این مقاله، ضمن معرفی شاخص‌های‌ محیط‌زیستی توسعه پایدار در ویژه انتشار دی‌اکسیدکربن به بررسی وضعیت انتشار این گاز در کشورهای عضو پروتکل همزمان با اجرای دور اول آن پرداخته ‌شده است. در ادامه، رویکردهای آب‌وهوایی پس از اجرای دور اول مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روش مورد مطالعه در این پژوهش، از نوع تبیینی- تحلیلی است. بررسی شاخص‌های معیار در ارتباط با گرمایش جهانی نشان داد با توجه به این که، کشورهای صنعتی با اعمال‏ الزامات محیط‌زیستی در پروتکل کیوتو و با در نظر گرفتن سیاست‌های مختلف اقتصادی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، اما همچنان درروند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. این روند صعودی را می‌توان درکشورهای غیر ضمیمه از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده نمود که در دور اول اجرای پروتکل هیچ‌گونه تعهدی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Environmental and Economic Consequences of Global Warming with Emphasis on the achievements of Kyoto Protocol Implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Faezeh Abbasi 1
  • Somayeh karbakhsh ravary 2
1 professor of university of Tehran, IRAN
2 Graduated student of environment - diplomacy school of international relations of the ministry of foreign affairs
چکیده [English]

One of the most important issues which has recently drawn attention is the preservation of the earth's ecosystems due to the events and environmental crises caused by industrial activities. The formation of more than a dozen conventions and protocols in different areas of environment also shows the importance of this issue. Given the implementation of the Convention and the Protocol, particularly the economic, social and environmental effects on all countries, especially developing countries with weak and vulnerable economy, in this article we Introduce environmental indices for Sustainable Development. In the case of carbon dioxide emissions, to examine emissions spectrum in the member states of Kyoto Protocol concurrent with the implementation of the first period, then climatic approaches were analyzed after the implementation of the first round. This research employs explanatory- analysis method. Examining indices shows that industrialized countries meet environmental requirements of the Kyoto Protocol and with regard to their own economic policy try to fulfill their obligations to reduce their greenhouse gas emissions but we face the global trend of rising emissions. This trend can be observed in non-Annex countries, including the Islamic Republic of Iran that there is no obligation in the first round to reduce greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Convention on climate change
  • The kyoto protocol
  • Fossil Fuels
  • Environmental indicators