دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1395 
تدوین مدل مفهومی توسعه آموزش محیط زیست با ارزیابی عوامل راهبردی

صفحه 3-16

پونه قائمی؛ سیدمحمد شبیری؛ مریم لاریجانی؛ بهروز رکرک


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری مورد مطالعه: منطقه 18 تهران

صفحه 45-58

محمد غفاریان؛ طاهر پریزادی؛ علی شمایی؛ محمد رضا خطیبی زاده؛ امین شهسوار


ارزیابی آثار محیط‌زیستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخریب

صفحه 91-102

ایمان شیرمحمدی؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد؛ نصرت الله ضرغام؛ مجید مخدوم فرخنده


ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

صفحه 103-144

مجید دکامین؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی؛ کوروس خوشبخت


بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

صفحه 237-248

مریم شفیعی؛ محمود رائینی سرجاز؛ رامین فضل اولی؛ محمد علی غلامی سفید کوهی