سخن سردبیر

سخن سردبیر

چکیده

سخن سردبیر
با درود بر خوانندگان گرامی، نخستین سخن سردبیر را با اذن کمیسیون نشریات علمی و کمیسیون انجمن‌های علمی آغاز می‌کنم.
مجله ما هم اکنون دارای ضریب تاثیر (Impact) است که این مهم با صرف وقت، تلاش‌های علمی و نگارش منطقی و درست نویسندگان مجله حاصل شده است. درستی در نگارش متون علمی منطقی بوده است که از سال 1350 که اولین مقاله ترجمه شده خود را در مجله جنگلداری دانشکده منابع‌طبیعی به چاپ رساندم، تا کنون با تمام وجود و اخلاص حفظ کرده‌ام. یا نباید نوشت و یا باید درست و راست نوشت، حتی اگر به مذاق عده‌ای خوش نیاید. یادم می‌آید همکاری در دانشگاه تهران داشتیم که هیچگاه کتاب ننوشت. هر وقت استاد پیشکسوت ما از او می‌پرسید که چرا کتابی نمی‌نویسی می‌گفت به خاطر آن که من اگر بنویسم کسی نمی‌فهمد. این تنبلی، بی‌سوادی و یا کج فهمی و یا همه آنهاست، هر چند که ایشان آخرش هم مدرک دکتری خود را رو نکرد و یا شاید هم نداشت.
با این مقدمه می‌رسیم به مجله شماره 11 پژوهش‌های محیط‌زیست که ما مقاله‌ای را از استاد دکتر منوچهر زرین کفش چاپ کردیم که همراه ایشان نفر سومی بود که خود را دانش آموخته دکتری جنگلداری از دانشگاه میشیگان رقم زد. تنی چند از خوانندگان که سابقه آشنایی با مشارالیها داشتند اعتراض کردند که زمان‌های اخذ چنین درجه‌ای با ایام حضور ایشان در ایران نمی‌خواند. برای پی بردن به صحت و سقم ادعا، نامه‌ای به مدیرکل محترم امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری نوشتم (نامه شماره 1928 مورخ 26/7/1395). طبق آیین نامه‌های وزارت علوم دانش آموختگان خارج از کشور مادامی که مدرک تحصیلی آنان توسط سفارت ایران یا سفارت حافظ منافع ایران مهر نخورده باشد و در سازمان امور دانشجویان (امور دانش آموختگان) ارزشیابی نشده باشد نمی‌توانند از مزایای قانونی مدرک استفاده کنند و خود را کارشناس، کارشناس ارشد و یا دکتر بنامند. اگر بدون تشکیل پرونده و ارزشیابی مدرک تحصیلات خارجی عنوانی را برای خود قایل شوند، طبق قانون بین 6 ماه تا 2 سال حبس در انتظار آنان است.
مدیرکل محترم امور دانش آموختگان (جناب آقای دکتر محمد مهدوی مژده) طی نامه شماره 939611/2/42 مورخ 3/8/95 اطلاع دادند که سرکار خانم زیبا نعلبندی قره قیه (نفر سوم مقاله یاد شده) در این اداره کل فاقد پرونده ارزشیابی می‌باشد. به طور ساده یعنی عنوان دکتری مشارالیها جعلی است. از جناب استاد دکتر زرین کفش (اگر از جعل عنوان اطلاع داشتند) انتظار نمی‌رفت که مجله وزین ما را چنین کنند.
بنده از این بابت از خوانندگان مجله که در این باره کوتاهی کردم و مدرک نویسندگان را بدون وارسی اجازه چاپ دادم پوزش می‌طلبم. امیدوارم که از این پس چنین رویداد ناگواری برای مجله ما رخ ندهد.
مجید مخدوم
سردبیر

عنوان مقاله [English]

Director in Charge

چکیده [English]

Director in Charge