دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، فروردین 1395 
بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


مدلسازی نیازمندیهای زیستگاهی کفتار راهراه ) (Hyaena hyaenaدر منطقه حفاظت شده لشگر در، استان همدان

صفحه 11-20

سعید خاکی صحنه؛ افشین علیزاده شعبانی؛ محمد کابلی؛ زهرا نوری؛ عبدالله یاری


مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

صفحه 93-102

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM

صفحه 163-174

سامره فلاحتکار؛ سید محسن حسینی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ شمس اله ایوبی