کاربرد تحلیل حساسیت و تکثیر خطا در تصمیم‌گیری‌های فضایی چند معیاری (مطالعه موردی: مکان‌یابی توسعه شهری در استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 شهرداری تهران

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در وضعیت‌های مربوط به جهان واقعی، اطلاعات قابل دسترس برای تصمیم‌گیران به لحاظ خطاهای اندازه‌گیری و ادراکی بیشتر غیر‌مسلم و نادقیق‌اند. روش‌های تصمیم‌گیری فضایی چند معیاری، بیشتر بدون توجه چندان به خطاها در داده‌های ورودی و گسترش این خطاها در راه‌حل‌های مترتب بر مساله به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که عدم قطعیت می‌تواند در هر یک از لایه‌های داده‌ای در طی تحلیل گسترش یابد و با دیگر منابع خطا شامل ارتباط نامشخص لایه‌های داده‌ای با تصمیم‌های نهایی اتخاذشده ترکیب شود. بنابراین، در این تحقیق، تحلیل خطای فضایی چند معیاری در راستای ارزیابی آثار عدم قطعیت‌های ملازم با نقشه‌های معیار و اولویت‌های تصمیم‌گیران و یا وزن‌ها در رابطه با پیامدهای تصمیم که به مرتب‌سازی گزینه‌ها می‌انجامد مدنظر قرار گرفته است.‌ به طور کلی، مدیریت عدم قطعیت به وسیله ارزیابی تناسب سرزمین به منظور کاربری توسعه شهری به دو طریق در این مطالعه وارد شده است: الف- وارد کردن خطا در هر یک از لایه‌ها به‌منظور شبیه‌سازی این که خطا چگونه طی تحلیل گسترش می‌یابد، و ب- از طریق تغییر وزن معیارها و تعیین آثار آن در رتبه‌بندی مکان‌ها و در نهایت فرایند تصمیم‌گیری. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حتی داده‌های ضعیف و نادرست نیز می‌توانند برای برنامه‌ریزی به نحو کارآمدی مورد استفاده قرار گیرند و این امر تنها زمانی محقق می‌شود که بدانیم این داده‌ها تا چه حد ضعیف هستند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Sensitivity Analysis and Error Propagation in Spatial Multi- Criteria Decision Making (Case Study: Urban Suitability Assessment for Tehran Province)

نویسنده [English]

  • Abdolrassoul Salmanmahiny 1
چکیده [English]

In real world situations, available data to decision makers are often uncertain and imprecise due to measurement errors and incomplete understanding of the situation by the decision makers, normally, But also wrongly spatial multi-criteria decision making is conducted without due regard to data errors and their propagation in the process. However, these errors can propagate during the decision making process and get confounded by other errors including criteria relationships and ultimately impact on the final decision made. In this research, error analysis was carried out regarding spatial multi-criteria decision making that included uncertainties in factors and their associated weights. Urban suitability mapping for Tehran Province provided a case study in which two methods were used to introduce errors and assess their effects: 1. insertion of errors in each factor and simulation of their propagation in the process, and 2. changing of factor weights and evaluation of their effects on ranking of suitable sites. Our results indicate that uncertain and imprecise data can be safely used in these circumstances given knowledge of how uncertain and imprecise they are and how they propagate during data analysis. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-criteria decision making
  • Uncertainty management
  • Sensitivity analysis
  • Error propagation assessment
  • Monte Carlo simulation