ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری: فرا تحلیل ارزیابی چرخه‌حیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان حفاظت محیط زیست- دفتر آموزش محیط زیست

2 دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم محیطی

3 دانشگاه شهید بهشتی- پزوهشکده علوم محیطی

4 دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی

چکیده

با افزایش تقاضای جهانی برای محصولات و غذاهای دریایی، آبزی‌پروری بیشترین رشد و پیشرفت را در میان دیگر بخش‌ها به خود اختصاص داده است. چنین رشدی سبب شده است که «پایداری توسعه آبزی‌پروری» و «آثار محیط‌زیستی ناشی از آن»، به موضوعی چالش برانگیز برای تمام ذی‌نفعان این بخش بدل شود. در پاسخ به چنین چالشی، از رهیافت ارزیابی چرخه‌حیات برای ارزیابی آثار محیط‌زیستی آبزی‌پروری استفاده می‌شود که در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل و واکاوی روش‌ها و نتایج بیش از 14 مطالعه انجام شده سعی شده است، ضمن معرفی رهیافت، ابعاد و فرایندهای آن تبیین شود. واحد تحلیل در این تحقیق، مطالعات انجام شده در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2012 بود که به ارزیابی آثار پایداری با استفاده از روش چرخه حیات پرداخته بودند. در این زمینه، بر مبنای شش معیار شامل واحد عملیاتی یا کارکردی، حد و مرزهای سیستم، نوع داده، شیوه تحلیل، روش‌های ارزیابی اثر و نوع اثر و روش‌های تفسیر، این مطالعات تحلیل شدند و در پایان، بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته مدلی برای ارزیابی چرخه‌حیات به همراه چالش‌های پیش رو ارایه و تبیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment in Aquaculture: Life Cycle Assessment Meta-analysis

نویسنده [English]

  • Majid Dekamin 1
چکیده [English]

As global demand for aquatic products and seafood is increasing, aquaculture has become the world’s fastest growing animal production sector. In this situation, the environmental impact of aquaculture is so important and become a challengeable issue for stakeholders. In attempts to evaluate the environmental consequences of this rapid expansion, life cycle assessment (LCA) approach has become a frequently used method. In this study, analysis was done beetwen 2000-2012 with the use Life Cycle Assessment methodology. Finally, A number of 14 papers dealing with the life cycle assessment of aquaculture were reviewed and then, we tried to introduce LCA approach and it’s various dimensions. The six parameters include: functional unit, system’s boundary, date type, impact assessment methods and interpretation methods. Finally, we introduce a model for aqauaculture systems in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life cycle assessment
  • aquaculture
  • Environmental Impact
  • Iran