ارزیابی عملکرد شهرداری آمل در راستای تحقق توسعه ‌پایدار شهری با تاکید برحفظ و نگهداری فضای سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه با توسعه شهرها و نیاز به زمین و مسکن در سطح شهرها، شاهد تخریب و تغییر کاربری فضای ‌سبز هستیم. بنابراین، باید به‌صورت دوره‌ای به ارزشیابی فعالیت‌های سازمان‌های مرتبط با این کاربری پرداخت، تا در این راستا قوانین و تصمیم‌سازی در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز تنظیم و ساماندهی شود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. روش گرد‌آوری اطلاعات -روش اسنادی و میدانی؛ در سطح شهرداری و شهر آمل؛ در خصوص تغییر کاربری‌های فضای‌ سبز از سال 1390-1385 می‌باشد و از نرم‌افزار GIS، AutoCAD و Excel برای تجزیه و تحلیل کاربری فضای ‌سبز در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که طی دوره زمانی 90-1385، تغییر کاربری باغ اولویت 1 با وسعت 376616 مترمربع و چهار قطعه زمین به وسعت 9473 مترمربع با کاربری پارک که در مجموع وسعت آنها 387279 مترمربع صورت گرفته است. با توجه به اهمیت سلامتی و امنیت در سطح جهانی و ارتباط آن با وضیعت فضای ‌سبز، در منطقه مورد مطالعه حفظ و گسترش کاربری فضای‌سبز در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که بر اجرای صحیح قوانین مربوط به کاربری اراضی فضای‌سبز شهری، نظارت صورت گیرد و با ارایه ضوابط مناسب و بهره‌گیری از الگو متراکم سازی و اختلاط کاربری در داخل و محدوده شهر، در چارچوب سیاست‌های محیط‌زیستی از نابودی اراضی کشاورزی و باغی در پیرامون شهرها جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Amol Municipality Evaluation in the Implementation of Sustainable Development with Emphasis on Green Space

نویسنده [English]

  • zohre bolori
چکیده [English]

Nowadays, along with the development of cities and increasing the need for land and houses, we are observing the destruction and changing the green space in the urban areas. So activities of related organizations should be evaluated periodically, for the preservation and development rules and decisions about green space. The research method is descriptive - analytical of purpose. Collecting the data both the documentation and field study in the city of Amol and its municipality, all changes landuse of green space is done for the period of in the 2009- 2004. For analyzing the data, Excel, GIS software have been used .The result of this study showed that along the years of 2004- 2009, there was a change in first class garden with the area of 376616 m2 and 4 lots with park use with the area of 9473 m2, to the total area of 387279 m2.So it is recommended to control urban construction and in execution of rules and allocate the low efficient green space to dense housing use in order to preserve the large amount of urban garden as a green space..e

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Urban Sustainable Development
  • Green‌space
  • Amol municipality