ارزیابی توان تفرجی جهت طرح‌ریزی تفرجگاه جنگلی در کمربند سبز شمال تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد منابع طبیعی

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی

4 استادیار

چکیده

پارک‌های جنگلی اطراف تهران با تلاش فراوان در سنوات گذشته احداث شده و می‌توان آثار مثبت و ارزنده آن‌ها را در جامعه شهری و پر‌جمعیت امروزی به‌خوبی درک نمود. منطقه مورد مطالعه در دامنه‌های البرز جنوبی در حریم شهر تهران در قسمت شمال شهر واقع است که شامل 12 زیر‌حوزه آبخیز، از زیر‌حوزه‌های حوزه آبخیز مرکزی است و در واقع قسمتی از کمربند سبز شهر تهران است. به‌طورکلی در این تحقیق ابتدا به شناسایی منابع اکولوژیکی و منابع اجتماعی- اقتصادی، تفسیر و جمع‌بندی داده‌ها و ایجاد یگان نقشه‌سازی پرداخته شد. سپس با توجه به منابع شناسایی شده، مدل ویژه منطقه با توجه به مدل کلی اکوتوریسم و جنگل‌کاری (مدل ایرانی مخدوم) تهیه شد. در نهایت ارزیابی توان اکولوژیک منطقه با توجه به مدل طراحی ‌شده انجام گرفت. در این تحقیق مشخص شد از سطح 40000 هکتاری دامنه جنوبی البرز مشرف به شهر تهران 1309 هکتار براساس مدل اکولوژیکی اکوتوریسم دارای توان تفرج متمرکز طبقه دو بوده و 1082 هکتار توان تفرج گسترده طبقه یک و 28275 هکتار نیز توان تفرج گسترده طبقه دو دارد. سپس برای تعیین منطقه مناسبی برای اختصاص دادن به تفرجگاه جنگلی، زون‌بندی و مرزبندی انجام و سطحی معادل 28 هکتار جهت طراحی در‌ نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Outdoor Recreational Capability for Planning Forest Promenade in the North Green Belt of Tehran

نویسندگان [English]

  • mehri mahmoudkhani 1
  • jahangir feghhi 2
  • majid makhdoum 3
  • omid bahmany 4
1 MSc. Student of Forestry
2 Associate Professor Faculty of Natural Resources
3 Prof. Faculty of Natural Resources
4 Asistant professor
چکیده [English]

The great efforts in the past years causes establishment of the Forest Parks in the round of Tehran, and have been seen the positive effects of this plantations on the urban community as well as population. The study area is located on southern facing slopes of the Alborz Mountain chains in the north buffer of Tehran city, and this study area was included a twelve sub- catchment of central catchment, and this area was a part of the green belt in Tehran. At the first in this research, we identified the ecological resources, and socio-economic resources. Then, data was interpreted and integrated, and make to units mapping. On the basis of identified resources, special model of area based on general model ecotourism and afforestation (the Iranian model of Makhdoum) was prepared. According to design model, the ecological capability evaluation was conducted for ecotourism and afforestation use. From the levels of 40,000 ha on southern facing slopes of the Alborz Mountains of Tehran, and basis on an ecological capability evaluation model, intensive recreation capability of class 2, extensive recreation capability of class 1, and extensive recreation capability of class 1 were allocated 1309 ha, 1802 ha, and 28275 ha, respectively. To determine the appropriate area for allocation to the forest recreation, zoning and delimitation was performed. Detailed mapping was carried out. Then, the area was allocated with 28 ha for designation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological capability evaluation
  • Green belt
  • Units mapping
  • Special modei
  • Ecotourism