کلیدواژه‌ها = پرندگان
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تنوع و الگوی تلفات جاده‌ای حیات‌وحش در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 215-224

محمودرضا همامی


2. مدلسازی رابطه پراکنش پرندگان، صدای ناشی از ترافیک و سایر متغیرهای محیطی در حاشیه جاده پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 195-206

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حسین وارسته


3. بررسی تاثیر تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندقلو در سه زون تفرج متمرکز، حفاظتی و تفرج گسترده

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-10

سحر صادقی اشرافی؛ حسین وارسته مرادی؛ سید محمود عقیلی؛ فرشاد کیوان بهجو


4. تراکم و تنوع جامعه پرندگان در پرچین‌های اطراف مزارع کشاورزی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-172

حسین وارسته مرادی*؛ نسرین امینی تهرانی


5. اثر حاشیه بر جامعه پرندگان

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-194

نسرین امینی تهرانی*؛ ، سید محمود عقیلی