موضوعات = اقتصاد محیط زیست
تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 111-120

ضیاءالدین باده یان؛ معصومه منصوری؛ محمدعلی فخاری


برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 121-132

جلال هناره خلیانی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان؛ نغمه مبرقعی


بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 41-52

محمد کریمی مشکانی؛ پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه


اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 75-86

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


اثر غیرمستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای در حال ‌توسعه: رویکرد (PSTR)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 115-126

صمد حکمتی فرید؛ علی رضازاده؛ فهمیده فتاحی


بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 77-86

علی عرب مازار یزدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ مرضیه رشیدی کیا


بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح


آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 115-126

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رضا معبودی؛ رامین خوچیانی؛ یونس نادمی