موضوعات = اقتصاد محیط زیست
تعداد مقالات: 12
1. بررسی مقایسه ای تأثیر توسعه مالی (مبتنی بر بازار پول و بازار سرمایه) در اثرگذاری رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیستی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-146

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ مجید احمدیان؛ بیتا شایگانی


2. برآورد مکانی ارزش اقتصادی کارکردهای حفاظت خاک و آب در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی حوزه سروآباد استان کردستان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-132

جلال هناره خلیانی؛ مجید مخدوم؛ منوچهر نمیرانیان؛ نغمه مبرقعی


3. تعیین ارزش اقتصادی ترسیب کربن خاک در گونه‌های مختلف جنگل کاری شده

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-120

ضیاءالدین باده یان؛ معصومه منصوری؛ محمدعلی فخاری


4. ارزیابی ارزش اقتصادی استخراج منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-110

سید پرویز جلیلی کامجو


5. بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-52

محمد کریمی مشکانی؛ پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه


6. اثر غیرمستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط‌زیست در کشورهای در حال ‌توسعه: رویکرد (PSTR)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-126

صمد حکمتی فرید؛ علی رضازاده؛ فهمیده فتاحی


7. برآورد ارزش اقتصادی منافع محیط زیستی مراتع در ایران (مطالعه موردی:اکوسیستم مرتعی پارک ملی کیاسر)

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 87-102

ساره حسینی؛ حمید امیرنژاد؛ جعفر اولادی


8. اثر کیفیت محیط‌زیست و رشد اقتصادی بر مخارج بخش سلامت در کشورهای منطقه منا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-86

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی؛ منصور زیبایی


10. بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح


11. بررسی آثار فساد و بی‌ثباتی سیاسی بر عملکرد محیط‌زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب خاورمیانه)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 77-86

علی عرب مازار یزدی؛ عبدالرسول قاسمی؛ مرضیه رشیدی کیا


12. آزمون انتخاب- لاجیت شرطی: الگویی نوین در برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان محیط‌زیست

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-126

سید پرویز جلیلی کامجو؛ رضا معبودی؛ رامین خوچیانی؛ یونس نادمی