کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 11
1. به سوی طراحی شهری کم کربن مبتنی بر روش تحلیل یکپارچه منابع تولید کربن (مورد مطالعه: شهر سمنان)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-156

الهه سادات موسوی سروینه باغی؛ احسان رنجبر


2. تاثیر رشد اقتصادی، جمعیت، مصرف انرژی و تجارت بر کیفیت محیط‌زیست درکشورهای منطقه منا

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 157-168

ابوالقاسم گل خندان؛ فاطمه معظمی نژاد


3. مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 255-270

علیرضا بافنده زنده؛ مینا نصیری گنجینه کتاب؛ ناصر دانای نعمت آباد


4. تحلیل فضایی آلاینده PM2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-156

محمد سخایی؛ سعید کریمی


6. بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-52

محمد کریمی مشکانی؛ پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه


7. واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-259

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی


8. بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-38

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


9. مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-102

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


11. پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-186

حسین صادقی؛ سمانه خاکسار آستانه