کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 8
3. بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با تاکید بر انرژی هسته‌ ای

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-52

محمد کریمی مشکانی؛ پروانه سلاطین؛ مریم معماری پناه


4. واکاوی شرایط همدید- ترمودینامیک آلودگی هوای شهر اصفهان (مطالعه موردی: 13-15 آذر 1391)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-259

امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی


5. بررسی وجود رابطه علّیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 6431-98

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-38

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


6. مدلسازی پراکنش آلودگی هوای پالایشگاه نفت آبادان با نرمافزار SCREEN

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-102

فائزه هدایتی راد؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی


7. پیش‌بینی کوتاه‌مدت آلودگی ذرات معلق شهر اهواز با کمک شبکه‌های عصبی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 177-186

حسین صادقی؛ سمانه خاکسار آستانه