موضوعات = آمایش سرزمین
تعداد مقالات: 8
1. مکان یابی چند معیاری محل دفن مواد زاید ساختمانی با استفاده از رویکردANP فازی و WLC (مطالعه ی موردی: شهر گرگان)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-16

سیدعلی تقی زاده دیوا؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


2. مقایسه رویکردهای توسعه پایدار در ایران و سایر کشورها

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-24

تکتم مکی؛ سمیه سادات علویان پطرودی؛ مرضیه اسدی؛ هلن اقصائی؛ سید حسین هاشمی


4. زون‌بندی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستان با استفاده از GIS

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 31-38

الهام نامجو؛ بهروز بهروزی راد؛ جعفر مرشدی؛ اسفندیار فاتح


5. مقایسه تخصیص اکوسیستمی کاربری سرزمین با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد تخصیص چند هدفه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 157-168

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محمد شهرآیینی


6. پایش تغییرات ناشی از احداث سد شیرین دره بر پوشش و کاربری اراضی پایین دست حوزه آبخیز

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 191-202

زهرا پرور؛ کامران شایسته؛ مرتضی بهزادفر


7. بررسی رهیافت‌های مدیریت اثرات بازدیدکنندگان در مناطق تحت حفاظت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-30

سمیه گلدوی؛ مرجان محمدزاده