موضوعات = مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 77-88

علیرضا ایلدرمی؛ میرمهرداد میرسنجری؛ منصوره میری


مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 239-250

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی؛ طاهره کریمی فرد؛ مرضیه تاجوران


اولویت‌بندی تأثیرعوامل اکولوژیکی برگزینش گونه‌های مناسب برای منظرسازی درمناطق خشک (مطالعه موردی: دره‌گاهان تفت)

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 37-46

فرشته جوزی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی؛ مهدی تازه؛ صغری موسوی


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 81-94

رحمت اله نیاکان لاهیجی؛ دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حمیدرضا غفارزاده؛ علیرضا وفایی نژاد


بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 187-196

علی جعفری؛ سید جلال شجاعی گوری؛ علی سلطانی سلطانی؛ اکبر قاسمی؛ مرتضی سیرقانی


پهنه‌بندی فرسایش خاک و برآورد رسوب سالیانه حوضه شازند با استفاده از مدل MPSIAC و فناوریGIS-RS

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 197-206

علی محمد رجبی؛ عادل یاوری؛ مجتبی مرادی


بررسی مفهوم ارزیابی راهبردی محیط‌زیست و روش‌های اجرای آن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 31-40

مهین پرک؛ سمیرا نوازی؛ اسماعیل صالحی


ارائه چارچوبی برای برنامه ریزی مدارس سبز کشور

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 51-66

محسن فرمهینی فراهانی؛ علی کشاورز زاده؛ زهره نصیری


تغییرات تنوع و ترکیب گونه‌های گیاهی تحت تأثیر چرای دام در مراتع حوزه توف‌سفید

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 131-142

علی جعفری؛ مهدیه رحیمی باغ ابریشمی؛ پژمان طهماسبی کهیانی


بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر عرضه خدمات اکوسیستم (ذخیره و ترسیب کربن)

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 203-214

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


ارزیابی و برنامه‎ریزی اقتصادی سیستم‎ جمع‎آوری و حمل‌ونقل‎ زباله‎ شهرهای اردبیل و دهدشت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 33-44

بهنام اندیک؛ اصغر کمالی؛ حنانه سادات قهستانی؛ عبدالرضا کرباسی


بررسی اثر برداشت آب از چاه‌های بهره‌برداری پیرامون دریاچه پریشان بر افت تراز آب سطحی و زیرزمینی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1395، صفحه 237-248

مریم شفیعی؛ محمود رائینی سرجاز؛ رامین فضل اولی؛ محمد علی غلامی سفید کوهی