کلیدواژه‌ها = آلودگی
بررسی میزان چهار آلاینده فلزی (Ni, V, Co, Fe) و آلاینده‌های آلی (نفتی) در رسوبات خلیج نایبند (خلیج فارس)

دوره 14، شماره 27، شهریور 1402، صفحه 305-323

10.22034/eiap.2023.179869

علی قنواتی اصل؛ سید محمد باقر نبوی؛ مریم محمدی روزبهانی؛ سیما سبزعلیپور؛ سید مسعود منوری


ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت نقده- اشنویه

دوره 13، شماره 25، شهریور 1401، صفحه 33-50

10.22034/eiap.2022.158574

منظر محمودی؛ مهدی عرفانیان


آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط‌زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 103-114

محمدرضا لطفعلی پور؛ محمود هوشمند؛ الهام اعلامی؛ یدالله بستان


مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری


ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست

دوره 4، شماره 7، بهمن 1392، صفحه 103-114

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی*


تحلیل شاخص‌‌‌های فیزیکی- شیمیایی و کیفیت آب آبیاری و شرب منابع آب زیر‌‌زمینی استان خراسان جنوبی

دوره 3، شماره 5، مرداد 1391، صفحه 13-24

قاسم رجایی٭؛ فاطمه حاجی‌زاده؛ عبد‌‌الرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا پور‌خباز