دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهمن 1391 
ارزیابی و تعیین کیفی آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی: علی‌آبادکتول)

صفحه 17-26

قاسم رجایی؛ علیرضا پورخباز٭؛ اصغر نعیمی؛ حمیدرضا پورخباز


تدوین برنامه آمایش در راستای توسعه پایدار در حوضه آبخیز چهل‌چای

صفحه 27-36

محبوبه رحیمی٭؛ مجید اونق؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ امیر سعدالدین


ارزیابی LC50فلزات سنگین روی، مس و جیوه در ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki)

صفحه 57-64

واحد کیانی٭؛ مهرداد فرهنگی؛ نعمت‌الله خراسانی؛ زنده یاد محمّد ابراهیم‌پور کاسمانی


بررسی و اندازه‌گیری فلزات سنگین نیکل، سرب، مس، منگنز، روی، کادمیوم و وانادیوم در سبزی‌های خوراکی جنوب پالایشگاه تهران

صفحه 65-74

جواد کاظم‌زاده خویی؛ اعظم سادات نوری٭؛ ، نیما پورنگ؛ محمد علیزاده؛ حسین قریشی؛ امین پاداش