کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
ارزیابی وضعیت محیط‌زیستی شهر مهاجران با شاخص‌های شهر سبز

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 117-130

امیر انصاری؛ محمد رجائیان؛ روح اله فهیمی؛ رضا جمشیدی


بررسی اقتصادی خسارت‌های محیط‌زیستی، کشاورزی و اجتماعی حاصل از وجود راه‌آهن کرمانشاه با توجه به ترجیحات مردمی

دوره 12، شماره 24، اسفند 1400، صفحه 253-267

سیده ژیلا سالاری؛ اکرم نشاط؛ احمد فتاحی اردکانی؛ یدالله بستان


شناسایی و الویت‌بندی سیاست‌های کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنایع نفت و گاز

دوره 11، شماره 21، شهریور 1399، صفحه 109-120

حسین طالبی؛ زهرا احمدی؛ مقصود امیری


شاخص‌های توسعه و رابطه آن با عملکرد ‌محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1398، صفحه 63-76

حامد شیری؛ سروه اخرتی


متداول‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسایل محیط‌زیستی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 87-98

مرضیه احمدزاده؛ سید حسین هاشمی


سنجش میزان آگاهی محیط‎زیستی و بررسی تاثیر آموزش محیط‎زیست در مدارس روستایی شهرستان چگنی، استان ‎لرستان

دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 179-190

شهرام مهدی کرمی؛ ضیاء الدین باده یان؛ مریم بازوند؛ اکرم احمدی؛ مصطفی فریدونی


بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 3-18

یوسف محمدزاده؛ الهه مختاری؛ آرش اسوار


برآورد توانمندی توسعه پایدار با کاربرد شاخص‌های منفرد و ترکیبی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 67-80

پریسا نوروزی فرد؛ میر مهرداد میرسنجری


تحلیل نقش اکوموزه‌‌ها در ارتقای فرهنگ حفاظت پایدار از محیط‌زیست

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 81-92

سید محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ علی اسدپور


مروری بر کاربردهای کانی های رسی در محیط زیست

دوره 8، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 5-16

صغری یعقوبی رهنی؛ نوراله میرغفاری


بررسی عوامل موثر بر انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران؛ با تاکید بر آثار بیانیه 21 ریو

دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 153-164

حامد رفیعی؛ شیوا غزنوی؛ ایرج صالح


واکاوی الگوهای نشر اطلاعات محیط‌زیستی (مطالعه موردی: سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران)

دوره 4، شماره 8، بهمن 1392، صفحه 43-54

هادی ویسی*؛ فاطمه آرتا آرتا؛ علی علیپور جهانگیری


ارزیابی اثر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر محیط‌زیست

دوره 4، شماره 7، بهمن 1392، صفحه 103-114

نیلوفر مرادحاصل؛ امیرحسین مزینی*