دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، مجله پژوهشی، اسفند 1402، صفحه 3-275 
کاربرد LCM درتحلیل وضع موجود و پیش‌بینی تغییرات پوشش و کاربری اراضی در حوضه آبریز سد لتیان

صفحه 55-74

10.22034/eiap.2024.191703

بنفشه شفیعی؛ امیرحسین جاوید؛ هما ایرانی بهبهانی؛ حسن دارابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی


ارزیابی توان محیط‌زیستی اکوتوریسم جنگل خیرود با رویکرد مدیریت پایدار

صفحه 217-234

10.22034/eiap.2024.191711

ایمان شیرمحمدی؛ جهانگیر فقهی؛ مجید مخدوم فرخنده؛ علی جهانی؛ وحید اعتماد