دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 1-294 
شناسایی مناطق مناسب برای حفاظت از فون پرندگان استان گلستان

صفحه 17-28

روح اله میرزایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمودرضا همامی؛ حمیدرضا رضایی


بررسی اثرات مخرب گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز با کاربرد مدل تخریب

صفحه 43-54

سحر حیدری مستعلی؛ بهمن جباریان امیری؛ افشین علیزاده شعبانی


بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهرستان لاهیجان و پیش‌بینی تغییرات آتی آن با مدل LCM

صفحه 81-94

رحمت اله نیاکان لاهیجی؛ دکتر هومان لیاقتی دکتر هومان لیاقتی؛ نغمه مبرقعی دینان؛ حمیدرضا غفارزاده؛ علیرضا وفایی نژاد


کاهش آلاینده‌های استخر پرورش ماهی با دستگاه فیلتراسیون (مطالعه موردی: رودخانه سرداب)

صفحه 155-162

میثم حق شناس دهکردی؛ جواد مظفری؛ مهدی قبادی نیا؛ سید اسدا... محسنی موحد


تفکیک عمق نوری ذرات معلق از ابر و رسوبات در مناطق دریایی با استفاده از داده های ماهواره ای

صفحه 175-186

سعید فرهادی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ حسین خزاعی


بررسی خشکیدگی درختان حرا در خور بساتین، خلیج نایبند، استان بوشهر با تاکید بر عوامل انسانی

صفحه 187-196

علی جعفری؛ سید جلال شجاعی گوری؛ علی سلطانی سلطانی؛ اکبر قاسمی؛ مرتضی سیرقانی