دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، شهریور 1398، صفحه 3-355 
ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا

صفحه 27-39

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی


ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

صفحه 67-77

راضیه رضایی راد؛ محمدرضا علمی؛ رضا صمدی؛ فرهاد نژادکورکی


ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان

صفحه 129-141

علیرضا ایلدرمی؛ فرزانه صفریان؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محمد قربانی


بررسی سطح دانش و رفتارهای محیط زیستی زنان روستایی در استان کرمانشاه

صفحه 205-217

فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن


بررسی برخی فلزات سنگین در عضله میگوی سرتیز Metapenaeus affinis و ارزیابی ریسک خطر برای مصارف انسانی آن در استان هرمزگان

صفحه 245-254

ناصر کوسج؛ حجت الله جعفریان؛ عبدالواحد رحمانی؛ عبدالرحمن پاتیمار؛ حسنی قلی پور


مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 255-270

علیرضا بافنده زنده؛ مینا نصیری گنجینه کتاب؛ ناصر دانای نعمت آباد


تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان)

صفحه 281-292

غلامرضا زهتابیان؛ مهدی جعفری؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی

صفحه 345-355

مرتضی سلطانی؛ نیلوفر دی دری خمسه مطلق؛ نیما سلطانی نژاد