دوره و شماره: دوره 12، شماره 24، مجله پژوهشی، اسفند 1400، صفحه 3-315 
ارزیابی وضعیت محیط‌زیستی شهر مهاجران با شاخص‌های شهر سبز

صفحه 117-130

امیر انصاری؛ محمد رجائیان؛ روح اله فهیمی؛ رضا جمشیدی


بررسی طبقه‌بندی تغییر رنگ برگ گیاه پونه در اثر جذب فلزات سنگین به روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و پردازش تصویر

صفحه 209-222

محمد مهدی تیرانداز؛ حکمت ربانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ محمود خرمی وفا؛ فرشاد وصالی


تعیین ارزش خالص فعلی ترسیب کربن در جنگل‌کاری صنوبر (Populus deltoides)

صفحه 269-279

طوبی عابدی؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ امیر اسلام بنیاد؛ جواد ترکمن


تاثیر شاخص‌های اکولوژیکی بر رشد اقتصادی در ایران

صفحه 301-315

عباس عبدشاهی؛ عباس میرزایی؛ نوید کارگر ده بیدی