دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، مرداد و شهریور 1396، صفحه 1-248 
شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

صفحه 3-16

غلامعباس فلاح قالهری؛ فهیمه شاکری؛ مهدی اسدی؛ حسن رضایی


زون‌بندی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستان با استفاده از GIS

صفحه 31-38

الهام نامجو؛ بهروز بهروزی راد؛ جعفر مرشدی؛ اسفندیار فاتح


ارزیابی آلودگی خاک‌های منطقه‌ افیولیتی رباط‌سفید (خراسان رضوی)

صفحه 165-178

سمیرا شمشیری؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ پروانه ابریشم چی