دوره و شماره: دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-355 
4. ارزیابی آسیب‌پذیری مانگروها نسبت به بالا آمدن سطح آب دریا

صفحه 27-39

داود مافی غلامی؛ معصومه بهارلوئی؛ بیت الله محمودی


7. ارزیابی محیط زیستی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد با استفاده از روش LCA

صفحه 67-77

راضیه رضایی راد؛ محمدرضا علمی؛ رضا صمدی؛ فرهاد نژادکورکی


12. ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان

صفحه 129-141

علیرضا ایلدرمی؛ فرزانه صفریان؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محمد قربانی


22. مدل‌سازی انتشار مونواکسید کربن در شهر تبریز با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 255-270

علیرضا بافنده زنده؛ مینا نصیری گنجینه کتاب؛ ناصر دانای نعمت آباد


24. تحلیل سیستم‌‌های سینوپتیک و بررسی روند تغییرات گرد و غبار (مطالعه موردی: اردستان)

صفحه 281-292

غلامرضا زهتابیان؛ مهدی جعفری؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


29. نظریه تصویر و تصمیم خرید، ملاحظه نقش دغدغه‌‌های محیط‌زیستی

صفحه 345-355

مرتضی سلطانی؛ نیلوفر دی دری خمسه مطلق؛ نیما سلطانی نژاد